Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Glasenberg

Zdar Mar­kus, všech­no nej­lep­ší v roce 2016! Jaké jsou aktu­ál­ní sně­ho­vé pod­mín­ky okolo Maria Neu­stift nebo Gerold­ka­pelle? Zítra bych vyra­zil na lyže. Měj se, Roman.

Nazdar Roma­ne, tobě též úspěš­ný nový rok! Sně­ho­vé pod­mín­ky u Steye­ru nejsou nijak obzvlášť dobré, pět až deset cen­ti­me­t­rů to stačí tak ako­rát na kopce s pose­če­ný­mi lou­ka­mi. Před dvěma týdny jsme už stej­né pod­mín­ky měli. Dnes jsem byl na Wur­ze­ralm (Spi­tal am Pyhrn), je tam přes tři čtvr­tě metru. Užij si zít­řek, Markus.

No jo, Wur­ze­ralm! Kvůli lavi­nov­ce, která je na tře­tím stup­ni a pro­to­že jsem dneska musel vyra­zit sám, zvo­lil jsem nižší kopeč­ky. Vydal jsem se na Gla­senberg od seve­ru z Reschau. Sjel sem si na jih k chatě Glasnerhüt­te, vystou­pal zpát­ky na vrchol a pak sjel na sever k autu. Chla­pe, tam je o dost víc jak pět až deset čísel. Odha­du­ji mezi tři­ce­ti a šede­sá­ti! V málo sva­ži­tých par­ti­ích mě to úplně brz­di­lo a musel jsem jet šusem. Mám jednu otáz­ku. Kopec na fotce vlevo od stro­mu, to je Brie­fberg? Viděl jsem tam něja­ké lajny, nemáš před­sta­vu, odkud se dá stou­pat? Také jsem zahlé­dl něco na Fre­i­tho­fber­gu (byli jsme tam s rodi­nou v pro­sin­ci, žel po sněhu neby­lo ani památ­ky), něja­ké návrhy odkud se dá vyra­zit kromě sedla na výcho­dě pod kop­cem? Měj se, Roman.

Kopec vlevo od stromu je Briefberg?
Kopec vlevo od stro­mu je Briefberg?

Tak tedy pro­miň, že jsem sně­ho­vé pod­mín­ky v Kleinra­mingta­lu pod­ce­nil. Díky za infor­ma­ci! Byl jsem si jen jistý, že v sobo­tu leže­ly nad Steye­rem tři cen­ti­me­t­ry mokré­ho sněhu.

Večer pak zača­lo sně­žit a sně­ži­lo do neděl­ní­ho oběda. Bohu­žel jsem se z Wur­ze­ralm vrá­til až za tmy, tudíž jsem nebyl v obra­ze, jak to kolem vypa­dá. A dneska ráno při­by­lo dal­ších pět cen­ti­me­t­rů (Kleinra­mingtal asi víc). Nejsem teď scho­pen říci, kolik sněhu cel­kem tu máme, pro­to­že jsem na slu­žeb­ce v Mni­cho­vě. Musíš tedy svahy brou­sit místo mě! Ano, kopec vlevo od stro­mu je Brie­fberg. Nemám šajnu odkud stou­pat, ale máme zimu a lidé nemo­hou mas­ko­vat své stopy nakres­le­né na sva­zích, takže by IMHO mělo být snad­né výcho­zí bod najít. Dva kámo­ši v sobo­tu odpo­led­ne plá­nu­jí Fre­i­tho­fberg, ale kla­sic­ky ze sedla na výcho­dě. Něja­ké vari­an­ty se urči­tě najdou. Chce to tro­chu inves­ti­ga­tiv­nos­ti. A teď máš nej­lep­ší obdo­bí, pro­to­že všich­ni míst­ní, kteří nemu­sí cho­dit do práce (důchod­ci), jsou plně zane­prázd­ně­ni ski­t­úrin­kem! Dou­fám, že se potká­me, uží­vej zimu! Markus.

Pět až deset nebo třicet až šedesát?
Pět až deset nebo tři­cet až šedesát?

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *