Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Member Directory

Jedi­ný z druž­stva nere­spek­tu­je sta­no­vy a obě nohy upíná na jednu lyži.

Stará škola. V kože­ných botách se před­vá­dí před skialpinistkami.

Přeci nebu­du jez­dit sám, musím si najít něja­ké oběti a zalo­ží­me druž­stvo loučkařů!

Vypa­dá to, že jsem první rok jež­dě­ní pře­sko­čil hned něko­lik levelů.