Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Na výletě s manželkou 2

Když jsou všich­ni na firnu v horách, my jsme ve zmrz­lém hnusu na Třís­to­lič­ní­ku. Únava z pra­cov­ní­ho a rodin­né­ho klo­ko­tu nám sebra­la síly k tomu, abychom sedli za volant a uhá­ně­li vstříc vele­ho­rám. Dlou­ho jsme se chys­ta­li dobýt vrcho­lu Třís­to­lič­ní­ku z bavor­ské, západ­ní stra­ny, nu dnes je ten den. Nutno podotknou­ti, že Vlá­ďo­vi utkvě­lo v lebce, že bude firn. Vydr­že­lo mu to celou cestu autem k nástu­pu, kde byl ovšem posta­ven před tvr­dou rea­li­tu. A to doslo­va a do pís­me­ne. Celý den se pak nesl ve zna­me­ní čeká­ní na měk­nu­tí, které se více méně nedostavilo.

Zají­ma­vý co, jak jsou ti Bavo­rá­ci opro­ti Raku­šá­kům stu­de­ný čumá­ky, poma­lu ani na pozdrav neodpoví.

Čekání na měknutí 1
Čeká­ní na měk­nu­tí 1
Čekání na měknutí 2
Čeká­ní na měk­nu­tí 2

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *