Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Großer Schober

Nemo­hu čekat další a další týdny, až Vláďa pod vli­vem návy­ko­vých látek exci­tu­je svoje vědo­mí do vyš­ších stavů a já budu moci odchy­tit slí­be­ný stre­am jeho myš­le­nek o nedáv­no pro­běhlém louč­ka­ře­ní se ski­al­pi­nis­tic­kou vlož­kou. Pros­tě mu udě­lám ostu­du a report pub­li­ku­ji bez textu. Pokud se chce­te o dneš­ním vese­lém výle­tu dozvě­dět více, pište na adre­su kor­bel­nik zavi­náč seznam tečka cz.

Voda v dvojím skupenství
Voda v dvo­jím skupenství

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část první.

Klaníme se Ti bagříku a děkujeme za rozšíření cesty
Kla­ní­me se Ti bagří­ku a děku­je­me za roz­ší­ře­ní cesty

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část druhá.

Tudy se jede dolů, to bude mazec!
Tudy se jede dolů, to bude mazec!

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část třetí.

Horní třetina lesního průseku
Horní tře­ti­na les­ní­ho průseku

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část čtvrtá.

Zleva Griesmoarkogel, Himmeleck, Silberling. Vzadu Bösensteiny, vpředu Vláďa.
Zleva Grie­smo­ar­ko­gel, Him­me­leck, Sil­ber­ling. Vzadu Bösen­stei­ny, vpře­du Vláďa.

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část pátá.

Grosser Schober Gipfelfoto
Gros­ser Scho­ber Gipfelfoto

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část šestá.

Sjezd po Haggenalm s masivem Himmeleck
Sjezd po Hag­ge­nalm s masi­vem Himmeleck

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část sedmá.

Sjezd po Haggenalm s masivem Seckauer Zinken
Sjezd po Hag­ge­nalm s masi­vem Sec­kauer Zinken

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část osmá.

Supermáslíčko!
Super­más­líč­ko!

Chy­bě­jí­cí proud myš­le­nek část devátá.

Můžeme jít spokojení domů...
Může­me jít spo­ko­je­ní domů…

Skol!

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *