Příspěvky publikované v “Video”

Zde jsou pohro­ma­dě repor­ty ze všech našich lyžař­ských pod­ni­ků, které v textu obsa­hu­jí video (nebo odkaz na něj).