Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Kdo jezdí na bílém koni

Když se v září a říjnu jen na otoč­ku při­je­la uká­zat Sva­to­mar­tin­ská klis­na, dáva­la nám nedo­čkav­cům nadě­ji, že se blíží konec podiv­né­ho roč­ní­ho obdo­bí. Lyže opře­né v rohu dílny věrně čeka­ly až při­jde ta chví­le. Dnes koneč­ně mohly zajá­sat: „To je dost, žes nás vyve­zl, dědku!”

Mar­ti­nův letoš­ní pří­jezd se naneštěs­tí tre­fil do obdo­bí, kdy všich­ni par­ťá­ci měli napil­no. Vzal jsem tedy milou povin­nost zahá­je­ní další sezó­ny na sebe. Tak par­ťá­ci, ať i vy brzy odstar­tu­je­te tu svoji. Přeji vám, aby byla dlou­há a plná zážitků.

Lyžař se pro­de­re nad inver­zi v údolí. Jako­by vystou­pil ze světa stínů. Smys­ly zbystří a vjemy jsou zne­na­dá­ní inten­ziv­něj­ší. V jis­kři­vém tichu, zali­tý hře­ji­vý­mi paprsky se ocitá před majestá­tem, který pood­ha­lil svoji tvář zpoza stří­br­né­ho závo­je. Bude to tako­vé, až nás pře­ve­zou přes Styx?

Kdo z nás si jako dítě nehrá­val rád na hřiš­ti? A ještě když pří­ro­da byla jeho sou­čás­tí… Sta­ros­ti nee­xis­to­va­ly, jen sou­stře­dě­ní a zápal pro hru. Odějí-li se hory do bílé­ho, příkrov sněhu vytvo­ří neko­neč­ný pro­stor k rado­ván­kám. A to i pro nás – dospě­lá­ky. Skol!

PS: klik­ně­te si na fotky nebo sem na Flic­kr, jsou to cel­kem širo­ká panorámata

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *