Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Mravenci a šneci

Neplá­no­va­né akce býva­jí poda­ře­né. Jinak neby­lo ani na dneš­ním výle­tě, který mi nalaj­no­val Vašek Škré­ta zvaný Čmoud. V úterý odpo­led­ne, zrov­na když jsme s meto­di­kem mudro­va­li, zda ve stře­du budou na lyže lepší pod­mín­ky v Alpách nebo na Šuma­vě, zazvo­nil telefon.

Od čtvrt­ka mám dovo­le­nou a jedeš se mnou na skialpy!

O samot­né akci nemá cenu moc vyprá­vět snad jen kromě toho, že jsem byl ve tříčlen­né sku­pi­ně jedi­ný dospě­lý. Kromě Mate­se jsem musel hlí­dat také Vencu, který se cho­val jako pře­rost­lé děcko. Odpo­vě­di na jeho zví­da­vé otáz­ky typu Chodí mra­ven­ci a šneci na túry? nebo Dá se cvi­čit na vrcho­lo­vé pře­vě­ji? najde­te ve fil­mo­vém zpra­vo­da­ji z Trie­ben­ských Taur.

Skol!

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *