Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Loučky na sucho pod Poluškou

Dneska jsem byl za bará­kem obje­vo­vat další nové louč­ky (samo­zřej­mě pěšky, když nám nesně­ží). Výsle­dek doce­la před­čil oče­ká­vá­ní. Osady Mal­či­ce, Vče­lí­ny, Věžo­va­tá Pláně, Sed­li­ce a Osek spo­ju­je pásmo luk pře­ru­še­ných jen krát­ký­mi les­ní­mi úseky. Leží v nad­moř­ské nížce 600 až 800 metrů a daly by se pro­jet při jedné túře. Ide­ál­ně zvl­ně­ný terén na odpo­led­ní vycház­ku a pár tele oblouků.

Loučky na sucho pod Poluškou

Komentáře: 2

  1. Honza Honza 31. Pro 2013

    Louč­ky vypa­da­jí moc hezky, tady u nás by tu taky bylo pár hezkejch sjez­dí­ků kolem Sáza­vy, ale je to hodně vyu­ží­va­ny jako pas­t­vi­ny a tím pádem je všude plno ohrad­ní­ků, který navíc nejsou pořád­ně vidět. Občas je to tro­chu o hubu :)

    • Roman Roman Autor | 31. Pro 2013

      U nás se taky dost pase, takže to chce nej­pr­ve pro­chá­zet a vybí­rat, až se najde vhod­ná louč­ka. Naštěs­tí všech­no nejde spá­sat, něco se musí síct, aby měla ustá­je­ná zví­řa­ta seno a my kde lyžovat :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *