Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Telemark na golfu

První sníh letoš­ní zimy u nás za humny. Není ho moc, tak kde­pak by se dalo pojez­dit? Viděl jsem na inter­ne­tu něko­lik videí, kde se jez­di­lo na gol­fo­vých hřiš­tích. Vzhle­dem k tomu, že na krát­ce stři­že­ných plo­chách fer­ve­jí nehro­zí kame­ny, musí sta­čit malý popra­šek a mělo by to jít i bez škrá­ban­ců na skluz­ni­ci. Roz­ho­dl jsem se uvést teo­rii v praxi a vyra­zil na domov­skou Sva­cho­vu Lhot­ku. Jaké nad­še­ní z těch pár oblou­ků na pří­rod­ním sněhu! Pod­mín­ky: zata­že­no, slabý vítr, tep­lo­ta mínus šest stup­ňů Cel­sia, pra­cho­vý sníh do dese­ti cen­ti­me­t­rů bez pod­kla­du, nej­lep­ší sjezdy na jam­kách číslo 3, 7, 8, 11, a 12.

Čtvrtý...
Čtvr­tý…
...pátý
…pátý
a šestý oblouk na jamce č. 3.
a šestý oblouk na jamce č. 3.

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *