Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Zavírák v backcountry

Zdar! Pre­zi­dent na vědo­most dává, že posled­ní výle­ty sezó­ny se blíží… Jeli­kož při­šla neo­če­ká­va­ná bílá nadíl­ka, místo na pisty zavře­né­ho resor­tu Ober­tauern jsme vyra­zi­li do backcoun­t­ry. Zaví­rá­me 6. květ­na na Karl­spi­t­zi a Jochspitzi.

Sněhu je tolik (kvě­ten!), co jsme snad vidě­li jen pár­krát v prů­bě­hu letoš­ní zimy. Dokon­ce i návě­je na závě­tr­ných stra­nách hře­be­nů. Pro­mě­na od umrz­lé desky přes něko­li­ka cen­ti­me­t­ro­vý firn až po hlu­bo­kou srá­go­ru pro­bí­há mete­les­ku bleskurych­le. Na zcela vybrou­še­ný styl jízdy nemů­že­me dnes pomýš­let. Proto před zahá­je­ním posled­ních sjez­dů sezó­ny 2015/16 tele­fo­nu­je­me naše­mu koučovi:

Lepší dneska ve srač­kách tahat v pokle­ku nohu za sebou, než trá­vit den v robo­tě u kompu!

– Ondra Jílek

Máňa ve slušivých kraťasech (nebo sukýnce?)
Máňa ve slu­ši­vých kraťa­sech (nebo sukýnce?)

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *